Aktuelnosti

Picture of Administrator portala
NOVI KURS: XML tehnologije i web servisi
by Administrator portala - Thursday, 23 May 2019, 1:59 PM
 

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za rukovanje XML-om i XML web servisima uz pomoć C# i asp.net tehnologije. Polaznik će nakon kursa biti osposobljen da samostalno kreira i konzumira asp.net web servise kao i da rukuje XML dokumentima kroz različite tehnologije (xpath, dom, xsl).


 
Picture of Administrator portala
Nova pitanja iz kursa Osnove Linux-a
by Administrator portala - Sunday, 12 May 2019, 3:21 PM
 

Banka pitanja iz kursa Osnove Linux-a dopunjena je sa novih 56 pitanja i odgovora.

 
Picture of Administrator portala
Novi kurs: PHP i MySQL
by Administrator portala - Saturday, 20 April 2019, 9:11 AM
 


Svrha ovog kursa je upoznavanje sa programskim jezikom za dinamičko stvaranje web sajtova PHP i sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka MySQL.

Za svladavanje testa potrebno je poznavanje osnova HTML jezika, koji služi za izradu web sajtova. Poželjno je i poznavanje osnova jezika za postavljanje upita bazama podataka SQL. Takođe je poželjno poznavanje osnova programiranja, ali nije nužno za uspješno svladavanje ovog testa.

NAPOMENA:

Ovaj kurs sastoji se iz testa sa 20 pitanja koja se nasumično biraju iz banke pitanja. Kad završite test, imaćete priliku da pogledate tačne odgovore i na taj način provjerite svoje znanje. Nakon toga, ponovo možete pokrenuti isti kurs i za vas će biti pripremljeno novih 20 pitanja.

 
Picture of Administrator portala
Novi kurs: Project Management
by Administrator portala - Wednesday, 17 April 2019, 1:32 PM
 

Kurs IT Project Management opisuje značaj osnovnih načela za potrebe vođenja i realizacije IT projekta.


NAPOMENA:

Ovaj kurs sastoji se iz testa sa 20 pitanja koja se nasumično biraju iz banke pitanja. Kad završite test, imaćete priliku da pogledate tačne odgovore i na taj način provjerite svoje znanje. Nakon toga, ponovo možete pokrenuti isti kurs i za vas će biti pripremljeno novih 20 pitanja.

 
Picture of Administrator portala
Novi kurs: Mikroekonomija
by Administrator portala - Tuesday, 16 April 2019, 2:46 PM
 

Osnovni ciljevi Mikroekonomije, kao nastavne discipline, jesu:

  • uvećanje fonda fundamentalnih znanja studenata, na temelju kriterijuma Mikroekonomije, pomoću kojih se tumače ekonomski procesi i ekonomski fenomeni mikroekonomskih subjekata u uslovima tržišnog funkcionisanja;
  • razvijanje sposobnosti primjene stečenih znanja, u cilju iznalaženja racionalnih, efikasnih i optimalnih modela funkcionisanja, uz uvažavanje raspoloživih mogućnosti i resursa.
Ukoliko vas interesuje ova oblast ili se pripremate za polaganje ispita na fakultetu, obavezno testirajte vaš nivo znanja putem našeg interaktivnog kursa.