Aktuelnosti

Slika Administrator portala
Prijavite greške u pitanjima i odgovorima
napisao/la Administrator portala - utorak, 16. jul 2019., 08:59
 Molimo korisnike portala da prijave eventualne greške u odgovorima.

Portal www.test.rs.ba sadrži preko 6000 pitanja sa odgovorima pa postojim mogućnost da se neka greška potkrala administratorima.

Pošaljite nam ono što mislite da je pogrešno, dostavite dokaz za vašu tvrdnju koju ćemo staviti u obrazloženje odgovora.

Cilj prijavljivanja grešaka je da imamo portal za besplatno učenje i testiranje znanja sa zavidnim kvalitetom.

Prijave grešaka možete dostaviti na email: noreply{et}test.rs.ba

HVALA NA SARADNJI

ps.

Ukoliko želite da postanete saradnik portala, imate ideju za novi kurs i želite da vi budete autor pitanja i odgovora, pišite na istu email adresu.
 
Slika Administrator portala
NOVI KURS: Napredne tehnologije Web aplikacija
napisao/la Administrator portala - utorak, 16. jul 2019., 07:59
 

Kontrole za prikaz i manipulaciju podacima, Bezbjednost ASP.NET veb aplikacija, Ubacivanje klijentskog koda i ASP.NET Ajax, Kreiranje korisničkih kontrola, Podešavanje i optimizacija veb aplikacije, Kreiranje mobilnih veb aplikacija, Razmještanje ASP.NET veb aplikacija.

 
Slika Administrator portala
Novi kurs: Uvod u HTML i CSS
napisao/la Administrator portala - petak, 14. jun 2019., 14:43
 


Opis testa: Ovaj kurs sadrži osnovne i nešto napredne tehnike rukovanja HTML-om i CSS-om. Obrađuje kompletan proces kreiranja dokumenata, poštujući html-validaciona i Internet pravila.

Zastupljeni su najbitniji HTML elementi i najčešće korišćena CSS pravila kroz konceptualni pristup jezicima.

Ciljevi testa: Upoznavanje polaznika sa tehnologijom izrade veb stranica kroz jezike HTML i CSS i njegovo osposobljavanje za izradu veb sajtova poštujući standardne konvencije i validaciju.

 
Slika Administrator portala
NOVI KURS: XML tehnologije i web servisi
napisao/la Administrator portala - četvrtak, 23. maj 2019., 13:59
 

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za rukovanje XML-om i XML web servisima uz pomoć C# i asp.net tehnologije. Polaznik će nakon kursa biti osposobljen da samostalno kreira i konzumira asp.net web servise kao i da rukuje XML dokumentima kroz različite tehnologije (xpath, dom, xsl).


 
Slika Administrator portala
Nova pitanja iz kursa Osnove Linux-a
napisao/la Administrator portala - nedelja, 12. maj 2019., 15:21
 

Banka pitanja iz kursa Osnove Linux-a dopunjena je sa novih 56 pitanja i odgovora.